West-Friesland

Het werkgebied van Begrafenisvereniging Spierdijk betreft het gehele gebied in West-Friesland.

Buiten West-Friesland

Door verhuizing zijn de leden inmiddels verspreid over heel Nederland. Bij sterfgevallen van leden die (ver) buiten West-Friesland wonen wordt de uitvaart in opdracht van de Begrafenis- en crematievereniging St. Jozef door derden uitgevoerd, conform ons dienstenpakket.