Samenhorigheid, respectvol en zonder winstoogmerk

Lid word of blijf je om de leefbaarheid en samenhorigheid in je eigen leefomgeving te bevorderen. Het geeft de mogelijkheid om in de Algemene Ledenvergadering invloed op de gang van zaken uit te oefenen.

Na een overlijden moet er in korte tijd veel geregeld worden. Onze vereniging zorgt er samen met de uitvaartleider voor dat een uitvaart op een respectvolle wijze wordt uitgevoerd, overeenkomstig de wensen van de nabestaanden en onze lokale normen en waarden. Het moet voor de nabestaanden een troostrijke gedachte zijn dat de zorgen van uitvoering rond de uitvaart weggenomen worden.

Financieel voordeel

De vereniging betaalt eerst de diverse kosten aan de dienstverleners en leveranciers. Later worden de netto bedragen in rekening gebracht. Lid zijn is daardoor voor een ieder interessant, ook al heeft u reeds een voorziening (verzekering) getroffen. Het lid zijn, blijven of worden heeft een belangrijk financieel voordeel!

Een bekende als uitvaartleider

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vooraf bij de uitvaartleider advies in te winnen of uw specifieke wensen met hem te bespreken, maar ook bij een overlijden zonder overleg vooraf is de uitvaartleider iemand die u veelal kent. De vereniging werkt met een bij u bekende uitvaartleider, dit in tegenstelling tot andere organisaties/verzekeringen.

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap betaalt u een contributie van € 22,- per jaar per persoon vanaf 18 jaar (kinderen van ouders en/of verzorgers welke lid zijn van onze vereniging, zijn lid zonder te betalen). Naast de eerder genoemde voordelen hebben de nabestaanden recht op een dienstenpakket zonder kosten (voor alle leden ook onder de 18 jaar). Dit dienstenpakket kunt u hier bekijken.

Verzekering/reservering

Begrafenis- en crematievereniging St. Jozef Spierdijk is geen verzekering!

De uitvaartkosten zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Wij adviseren onze leden daarover na te denken en daarvoor iets te regelen. Het is belangrijk dat op tijd te doen: Het geeft rust als deze zaken van te voren goed geregeld zijn.

Onze vereniging werkt samen met NUVEMA, zij adviseert haar leden zo nodig een geïndexeerde kapitaalverzekering af te sluiten. Uiteraard zijn er ook andere goede mogelijkheden zoals zelf zorgen voor een eigen reservering.

Lid zijn of worden betekent: ‘Kwaliteit in eigen dorp houden’.