Jaarlijkse contributie

De jaarlijkse contributie en het voorzieningenpakket wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie voor 2017 bedraagt € 22,- per persoon (vanaf 18 jaar).

Kinderen

Kinderen van leden tot 18 jaar zijn gratis lid, indien aangemeld bij de vereniging.

Entreegeld

Afhankelijk van uw leeftijd moet u eenmalig ‘entreegeld’ betalen bij lidmaatschap. Het entreegeld bedraagt het verschil in leeftijd vanaf 18 jaar vermenigvuldigd met de jaarlijkse contributie van het jaar van inschrijven.