Als een dierbare is overleden moet u veel regelen. Onze checklist helpt u niets over het hoofd te zien:

  1. In eerste instantie dient u de (huis)arts te waarschuwen voor een verklaring van overlijden.
  2. Vervolgens wendt u zich tot de uitvaartverzorger van onze vereniging. Onze uitvaartleider is Bram Blaauw uit Spierdijk. Hij is dag en nacht bereikbaar onder telefoonnummer 06-43440212 . In overleg met de nabestaanden zal dan door onze uitvaartleider de uitvaart of crematie worden geregeld. Bij afwezigheid wordt u doorverbonden naar een invaluitvaartleider.
  3. Heeft de overledene een donorcodicil? Bespreek het donorcodicil en de wensen hierin met de arts die de verklaring van overlijden afgeeft. Voor meer informatie: www.donorregister.nl
  4. Informeer familie, vrienden, werkgever en bekenden.
  5. Ga na of er een testament en/of wilsbeschikking is.
  6. Vraag om een akte van overlijden (meestal via de uitvaartverzorger).
  7. Bespreek de uitvaart met onze uitvaartleider. Heeft de overledene aangegeven hoe hij zijn/haar uitvaart gewild had en staat dit ergens op papier (Vul het ‘Mijn uitvaartwensen’ formulier in)?
  8. Ga na of er een uitvaart- of levensverzekering is.