Nieuwsbrief 2021

Spierdijk, januari 2021

 

 • Beste leden,

Allereerst willen wij als bestuur van de Begrafenis- en Crematievereniging “St. Jozef” u een gelukkig en gezond 2021 toewensen. Graag willen wij u via deze brief op de hoogte houden van diverse zaken die binnen het bestuur van de vereniging aan de orde zijn geweest en/of nog aan komen. Het afgelopen jaar zal de geschiedenis ingaan als een heel vreemd jaar, oftewel het jaar van het Corona virus. Alles werd plat gelegd, bijeenkomsten werden stil gelegd, verenigingsleven kwam tot stilstand en ga zo maar door. Ook bij ons als Begrafenis- en Crematievereniging St. Jozef merkten wij dit.

 

 • Samenstelling van het bestuur per 01-01-2021
 • R. Knijn voorzitter
 • A. Blankendaal secretaris
 • K. van Kooten penningmeester en ledenadministratie
 • Bestuursleden: W. Kenter, Dhr. A. Smit, Dhr. P. Mul en Dhr. H. Loos
 • Jaarvergadering 2020
 • De jaarvergadering welke gepland stond voor 20 Maart 2020 kon door de situatie rondom Corona geen doorgang vinden, vandaar we dus ook geen verslag hiervan hebben kunnen maken.

 

Rouwkamer:

Zoals u weet heeft de Begrafenis- en Crematievereniging St. Jozef

De rouwkamer is een ruimte waar u in alle stilte afscheid kan nemen van uw dierbare.

Hierbij ontvangt u voor de tijd een toegangssleutel waarbij u ieder moment van de dag een bezoek kan brengen aan de overledene. Deze sleutel ontvangt u ( indien u gebruik wil maken van de rouwkamer ) van onze uitvaartleider.

Wij begrijpen ook wel dat het voor sommige mensen toch een behoorlijke stap is, om deze kamer een keer te gaan bekijken of meer informatie er over te willen krijgen.

Mocht u hier gebruik van willen maken, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van onze vereniging.

Wij nemen graag de tijd hiervoor en kunnen u ook van de nodige informatie voorzien.

.

 • Vanwege de Corona situatie heeft er dus ook geen bestuursverkiezing plaatsgevonden, echter is er wel binnen het dagelijks bestuur een kleine verandering geweest en dat is dat Hans Loos een stapje terug heeft gedaan en Arjan Blankendaal nu de taken van het secretariaat heeft overgenomen. Hans neemt (indien het dit aankomende jaar wel doorgaat) afscheid tijdens de jaarvergadering, wat dus inhoud dat wij als bestuur op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid.
 • Contributie
 • De contributie zal ook het aankomende jaar niet worden verhoogd.
 • Het gezinslidmaatschap blijft gehandhaafd op € 44,00 (kinderen worden gratis meeverzekerd tot en met het jaar dat ze 18 jaar worden, mits ze als lid zijn opgegeven). Voor alleenstaanden bedraagt dit € 22,00.
 • Half februari wordt de contributie automatisch afgeschreven, U hoeft zelf niets over te maken.

 

Uitvaartleider.

Zoals u weet is de Heer Bram Blaauw al jarenlang onze uitvaartleider. Tijdens de afgelopen jaarvergadering werd de vraag gesteld, als je een andere uitvaartleider wil dan onze huidige, is dit dan mogelijk. Dit is mogelijk, maar u dient bij overlijden wel ten alle tijden eerst ons algemene nummer te bellen. Dan krijgt u Bram aan de telefoon en kunt u aan hem doorgeven dat u een andere uitvaartleider wilt. Mara is sinds dit jaar toegevoegd als de vervanger van Bram Blaauw, dus mocht u i.p.v. Bram liever Mara als uitvaartleider willen hebben, dan is dit uiteraard mogelijk. Mocht u het te bezwaarlijk vinden om dit aan Bram door te geven, dan kunt u dit ook via een email (knijnrob@gmail.com) kenbaar maken bij het bestuur. Wij zorgen er dan voor dat alles in goede banen wordt geleid.

 

64e jaarvergadering 23 april 2021

De vereniging houdt dit jaar de 64e Jaarvergadering, en wil U allen hiervoor uitnodigen in het jeugdgebouw in Spierdijk “De Mantel” op vrijdag 23 april 2021, om 20.00 uur.

 

Dienstenpakket.

 • Wij zijn een vereniging die diensten levert en geen geld uitkeert dus als u kiest voor een andere uitvaartleider (zonder de vereniging St. Jozef in kennis te stellen) dan komen alle rechten op het dienstenpakket van de vereniging te vervallen. Ons dienstenpakket heeft een waarde van +/- € 1.750,00

 

Het dienstenpakket bestaat uit de volgende diensten, die door onze vereniging (dus door Bram of Mara) uitgevoerd kunnen worden, kiest u na overleg toch voor een andere uitvaartleider dan zullen de extra gemaakt kosten in rekening worden gebracht:

 

Uitvaartleider

Verzorging aangifte

Verzorging en controleren overledene

Opbaren thuis of uitvaartcentrum

Inrichten rouwkamer, excl. Materialen

2x Rouwauto (in de regio, alleen noodzakelijke ritten)

Dragers

Levering kruisje en condoleanceregister

Gebruik van koeling

Huisbewaking tijdens avondwake en uitvaart

 

Verder regelt onze vereniging de volgende diensten, zonder winstoogmerk:

 

Het opstellen van advertentie

Drukken van kaarten

Bespreken van de dienst

Regelen van bijv. koffietafel

Bestellen van bloemen

Opsturen van polissen enz.

 

 

 • Met vriendelijke groeten,

namens de Begrafenis- en Crematievereniging “St. Jozef”

Voorzitter: R. Knijn