60 jaar Begrafenis- en Crematievereniging St. Jozef

Wat vieren we en hoe doen we dat?

In 2016 is het de 60e keer dat begrafenis- en crematievereniging “St. Jozef” haar jaarvergadering kan en mag houden. Er zullen tijdens twee misvieringen voorafgaande aan de 60ste jaarvergadering misintenties opgelezen worden in de RK Kerk St. Georgius voor alle leden en overleden leden van de vereniging.

Op vrijdag 1 april 2016 werd om 20.00 uur in Café Duijn de jaarvergadering gehouden, de plaats waar 60 jaar geleden ook de oprichtingsvergadering werd gehouden. In onze jaarlijkse nieuwsbrief heeft een uitnodiging gestaan aan alle leden. Wij hebben die avond stil gestaan bij alle in 2015 overleden leden door hun naam te noemen en een kaars voor ze aan te steken. Ook hebben wij stilgestaan bij de mensen die de vereniging hebben opgericht. Verder zullen wij personen die zich ingezet hebben voor de vereniging en nu hun taken binnen de vereniging beëindigen,  in het zonnetje zetten.

Na afloop van de vergadering was er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Ook was er informatie aanwezig van onze toeleveranciers. Hierbij valt te denken aan de rouwauto`s, rouwkisten, grafmonumenten, rouwdrukwerk en bloemstukken, maar ook aan informatie over de crematoria.

Heeft de vereniging toekomst?

Hier kan een volmondig Ja op geantwoord worden. Het is niet meer de vereniging van 60 jaar geleden. Daarmee doel ik op de huidige wet- en regelgeving. Zo zijn wij verplicht om een financiële reserve te hebben. Ook moet er om de 3 jaar een actuarieel rapport opgemaakt worden door een accountbureau. En moeten wij ons houden aan de wet op de lijkbezorging. Maar één ding staat voor ons nog steeds als een paal boven water. Voor iedereen die lid is van onze vereniging zullen wij een waardig afscheid verzorgen. Dat was 60 jaar geleden de doelstelling, en dat is nu nog steeds onze doelstelling. Door met elkaar contributie te betalen delen we samen de kosten van de uitvaart en hoeft een uitvaart niet duur te worden c.q. te zijn. Personen die na de leeftijd van 18 jaar lid willen worden betalen een instaptarief.  De vereniging biedt haar leden en uitgebreid dienstenpakket aan waar gebruik van gemaakt kan worden.

Waarom nu lid worden?

Om na ons jubileumjaar ook nog voldoende leden te kunnen behouden hebben wij op dit moment een leuke actie voor nieuwe leden: zij profiteren van een lager instaptarief als zij in 2016 lid worden. Meer informatie hierover kunt contact op met de uitvaartleider of met de secretaris Hr. H. Loos  en penningmeester Mw. K. v. Kooten.

Lid worden van de begrafenis- en crematievereniging St. Jozef geeft vele voordelen, ook als u elders een uitvaartverzekering hebt.

Diensten binnen ons pakket zijn o.a. :

  • De werkzaamheden van de uitvaartleider
  • Verzorging van de overledene
  • Opbaren
  • Huisbewaking
  • Dragers
  • 2 x gebruik van rouwvervoer per auto.                                

 

 Ons motto:  Wij helpen U altijd!

 

 Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Begrafenis Vereniging St. Jozef Spierdijk